Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tak pro začátek bych asi měla říci, že upírství se dělí na dva druhy:PsychickýVampyrismus
Sangvinický (může být i též pojmenován jako fyzický) Vampyrismus
Psychický Vampyrismus:-Upírovi jenž patří do této skupiny postačí se živit energií z lidského těla.Tudíž nemusí pít krev.
Sangvinický Vampyrismus:-Sangviničtí upíři se živý krví, k získání vlastní energie.

Historie vampyrismu: Roku 1336 zemřel míli cesty od Kadaně v Čechách ve vsi Blově pastýř nějaký, jménem Myslata. Každou noc vstával z hrobu a chodil po okolních vsech, lidi děsil a dávil. Kohokoliv v noci jménem zavolal, v osmi dnech zemřel. Když ho pak vykopali, chtějíce jej spálit, byl nadut krví jako měch a strašlivě řval. Naložen byv na vůz, stahoval a skrčoval nohy jako živý. Když byl položen na oheň, jeden z přístojících popadl kůl a vrazil jej do něho. Tu Myslata pronesl hrobovým hlasem: "Velice jste mi tím uškodili", a vzápětí z něj vyhrkla krev jako z nějaké nádoby. Když ho spálili, všecko zlé přestalo.

Roku 1344 zemřela v Levíně žena hrnčíře Ducháče, jménem Brodka. Hned po pohřbu vstávala z hrobu, mnohé lidi dávila a po každém skákala. Když byla probita třemi olšovými kůly, krev z ní tak velmi tekla jako z hovada nějakého. Předtím spolkla svůj šlojíř až do polovice, a když se z úst vytáhl, byl všecek krvavý. Byvši probita, vždy ještě z hrobu vstávala a lidi hubila.Měla tedy být spálena, ale hranici nemohli nikterak zanítit, až jim staré ženy poradily, aby užili k zážehu šindele ze střechy kostelní. Jakmile shořela, přestala lidi trápit.

Kolem r.1440 se na území Valašska, ležícím v dnešním Rumunsku, objevil rytíř Vlad III., který sváděl tvrdé boje s tureckými nájezdníky. Rytíř nosil na svém štítu a na korouhvi symbol zlatého draka, což byla pocta, kterou mu udělil římský císař podle starobylého zvyku, zavedeného již císařem Konstantinem. Drak se latinsky řekne "dracon", ale valašští horalé si toto slovo změnili na "dracul" - odpovídalo to totiž lépe jejich jazyku. Tímto jménem začali tedy Vlada III. nazývat. Vlad Drakul byl zpočátku bojovník odvážný, později však Turkům ustoupil a jako rukojmí za svou poslušnost jim dal své syny Vlada a Radu. Mladý Vlad strávil mnoho let pod tureckým "dohledem" a často se setkával s ukrutnostmi typu napichování lidí na zaostřený dřevěný kůl atd., jimiž Turci trestali své odpůrce. Je více než pravděpodobné, že právě tyto zážitky z dětství měly na Vladovu osobnost zhoubný vliv. Když se mu totiž podařilo od Turků uprchnout a vrátit se do své vlasti, převzal moc po svém otci a začal vládnout - a to velmi krutě. Mezi lidmi se mu začalo říkat "Drakula", tedy drakův syn.

O Drakulovi se hovoří v mnoha písemnostech, hodnocení jeho osoby se však rozcházejí. Podle jedněch byl hrdina, podle druhých psychopat, další tvrdí, že to byl dobrodinec, jiní zase, že masový vrah. Pravdou je, že byl neohrožený bojovník - nebál se postavit se s hrstkou ozbrojených sedláků mohutné turecké armádě, nad kterou nakonec po mnoha bojích zvítězil a získal tak nezávislost Rumunska. Ve své zemi nastolil právo a pořádek, avšak poněkud drsným způsobem - za sebemenší přestupek byl trest smrti - nabodnutím na dřevěný kůl, což Drakula odkoukal v tureckém zajetí a později za své vlády hojně praktikoval. Za své vlády nechal popravit několik desítek tisíc tureckých vojáků a přes 100 000 svých poddaných (tehdy mělo Rumunsko asi 500 000 obyvatel). Jen jednou udělal výjimku - to když se rozhodl zbavit zemi chudoby a definitivně vyřešit otázku příživnictví a žebroty. Učinil to způsobem vskutku originálním: sezval žebráky z celé své země k hostině do domu, který dal hned po předkrmu uzavřít a pak zapálit i s hosty. Zdá se, že Drakula byl skutečně sadistický psychopat. Pro svou zálibu napichovat lidi na kůl si vysloužil přezdívku "Tepes" čili Napichovač, pod kterou je znám i v současnosti. Ačkoli tedy skutečný Drakula byl bytost krvelačná, s upírstvím zřejmě neměl nic společného. Přesto se po jeho smrti rozšířily legendy, že z Drakuly se stal upír. Historikové tvrdili, že Drakula je pohřben v hrobce v klášteře na ostrově Snagov uprostřed stejnojmenného jezera, čtyřicet kilometrů od Bukurešti. Oficiální otevření hrobky v roce 1931 však přililo olej do ohně lidových legend - hrobka byla totiž prázdná. Našly se v ní jen zvířecí kosti a staré rumunské nádoby. Otázka, kde se tedy nalézají ostatky Drakuly, je dodnes nezodpovězena. Rumunští historici jsou však stále přesvědčeni, že ve snagovském klášteře - podle jedné teorie je totiž Drakula skutečně v hrobě před oltářem, jenže hlouběji, než se kopalo při průzkumu v roce 1931. Horní hrob se zvířecími kostmi měl prý jen odvrátit pozornost a odradit vykradače hrobů od toho skutečného, který je pod ním. Tento způsob utajení hrobek užívali i staří Egypťané. Další možnost je, že Drakulovi patří ostatky, které byly nalezeny v nepoznamenaném hrobě poblíž dveří kaple. Kromě lidských kostí tam totiž byly nalezeny i útržky červené hedvábné látky a šperky s Drákulovým znakem. Tyto nálezy byly dopraveny do bukurešťského Historického muzea, odkud však záhadným způsobem zmizely. Dodnes nebylo vysvětleno, kam se vše podělo …

Původ vampyrismu: Popravdě - vampyrismus je bez hranic, je původu astrálního - tedy nehmotného. Vznikl již při tvoření. A dříve či později se projevil v každé významnější kultuře na Zemi.
Tvrdí se, že Vampyrismus povstal v dobách velkého Egypta (asi 30 000 let př.Kr.), mocí egyptských černých mágů nebo je jeho původ připisován do asijských stepí a přiřazován ke kočovným kmenům, zatímco jeho vládnoucí dynastie pak na Balaton a do území tajemné Transylvánie. Vampyrismus tu, ale byl již mnohem a mnohem dříve. Všechny tyto zmíněné původy jsou již jen viditelné a zaznamenané kořeny doposud rozrůstajícího kmene.
Jeho počátek se ztrácí kdesi ve vzdálené záři pohanských ohňů a prvotních magických rituálů. Přesně tam se začalo vytvářet jedno z nejstarších náboženství na Zemi, před 27 000 let (toto náboženství se nazývá v dnešním světě "WICCA"). Ve vzývání božstev temných i nebeských. V uctívání života a volání smrti. Z té záře uctívání, volání a víry povstal ten, který nepatří temnotě ani nebi, který obývá obě říše, jak hmotnou tak i astrální.
Tak se zrodil Nosferatu, mocný vládce, poutník mezi světlem a tmou, životem a smrtí. Pradávný nadřazenec nad oběma světy. Genius vampyrismu, upírský velekněz. On je nadřazenec nad vším. Vrací k životu vše to, co se v kapkách krve ztrácí z tohoto světa, z lidských osudů, přání a životů. Propůjčí tak poznání magie, ale je nucen respektovat i velikost Boží.
Popis:Vampíři, též upíři, jsou dle různých zdrojů pekelné stvůry s nadlidskou silou, hbitostí a inteligencí postižené nesmrtelností. Vesměs mají bledé tváře i celou pokožku, jen rty bývají krvavě rudé, pravděpodobně díky způsobu obživy - upír se totiž živí krví smrtelníků. Charakteristickým znakem těchto "lidí" pak bývají nepřirozeně dlouhé špičáky, jimiž se upír zakousává do oběti s úmyslem sát krev.

Pár informací z lékařského hlediska:Tito zplozenci pekel mají schopnost rozšiřovat své řady právě touto odpornou metodou, tedy sáním krve. Podle známého lékaře Cornella Pery z Trinsicu, který se v minulém století zabýval studiem vampírů, sliny upíra přenášejí nemoc, kterou pojmenoval Vampyrism.
Cornell Pery nám ve svém díle podrobně vysvětlil, jak Vampyrism působí: Nejprve se slinami infikuje otevřená rána, podle Peryho k tomu dochází jen při sání krve, ale novější zprávy hovoří, že někdy stačí pouhé kousnutí upírem k přenesení nemoci. Infikovaný se pak, pokud setkání s vampírem vůbec přežije, začíná sám měnit ve vampíra. Postižený postupně zapomíná na svou lidskost, sluneční svit se mu stává nesnesitelným a po několika málo dnech jej i začíná zraňovat, straní se jej proto a přivyká zcela nočnímu životu, přes den spí. Postupem času zapomínázcela na své lidství, začíná se živit krví a stává se lidem nebezpečný, mohutní jeho svalová hmota.
-Je tedy nezbytné postiženému podati léku zvaného "Vampyre defoliant", jehož objevem Cornell Pery završil své životní dílo. Bohužel tento lék není snadné vyrobit a to z důvodu vzácnosti některých přísad. Nicméně recept je znám a mistři léčitelé vědí, jak lék destilovat.

Schopnosti upírů: Upírům se přidávají různé schopnosti, jak v knihách, tak i ve filmech. Někteří jim přidělávají schopnost létat. Jiný schopnost neviditelnosti. Je toho opravdu mnoho … Těžko Vám nějaký člověk se 100%-tní sebejistotou může říci, jaké doopravdy upír vlastní schopnosti. Vědět to může pouze jedna skupina a tj. oni sami. Každopádně sem Vám dávám některé vlastnosti, které jsou podle mě trochu reálné a které by mohli vlastnit. Ale je dost možný, že se pletu … Takže mě za to neukamenujte …. Každý máme jiný nadhled na Vampyrismus a upíry samotné, a já Vám chci přiblížit jaký já mám na ně názor a jaký si je představuji. Takže zde jsou:
- Asi tak nejčastější schopností, na které se tak asi všichni lidi shodneme je, že upíři vidí špičkově ve tmě. Taky se jim né nadarmo říká noční tvorové …
- Mají také zvláštní schopnost (a tu bych chtěla já J ) Prý můžou měnit barvu svých očí (panenek). Docela zajímavé ….
- Dále se říká, že jsou nesmrtelní … Pokud je ovšem neprobodnete kůlem, nebo stříbrnými kulkami, nebo dalšími nástroji, jak lidé tvrdí, že je dokáží zabít, nebo aspoň zahnat.
- Pokud se nějakým nedopatřením, nebo utíkáním před pronásledovateli zraní, říká se, že mají dar se rychle léčit.
- A nakonec je tu schopnost, kterou by mohli vlastnit taky. Schopnost velké síly. Říká se, že upír má sílu nejméně 10 mužů …
Samozřejmě, že to asi nejsou všechny schopnosti, které upír vlastní (teda podle některých lidí) Ale jak jsem psala, tohle je můj článek a já mám takovýhle názor na jejich schopnosti, všechny ostatní už jsou podle mě dosti přehnané … Ale taky nemusejí být … Kdo ví …

A zde je jejich jazyk (latinský rčení):

Sine Pyramide nihil sumus - Bez Pyramidy jsme ničím.
Vim Pyramidis in saxibus quadratis - Síla Pyramidy je v jednotlivých kamenech.
Pyramidis tenet sanguine, sed ratio quoque - Pyramidu drží pohromadě jak krev tak rozum.
Hodie animi nostri, postridie orbis.- Dnes naše duše, zítra celý svět.
Mors principium est - Smrt je teprve počátek.
Scientia non est potentia, quae prologum potentia solidum est.- Vědění není moc, ale jen předehra k moci.
Facies quatro Pyramidis sunt: Velle, Noscere, Audere et Tacere. - Čtyři strany Pyramidy jsou: Přát si, Vědět, Odvážit se a Mlčet.
Ne invoces expellere non possis - Nevyzívej co nemůžeš zvládnout.
Sub Pyramidis umbra sumus - Stojíme ve stínu (ochraně) Pyramidy.
Nox praesidium nostri - Noc je naší ochranou.
Carpe noctem! - Zmocni se noci!

Fiat ignem. - Nechť je oheň.
Scribit, fiet - Je tak jak je psáno.
Sanguis vitam est - Krev je život.
Sanguis est vim - Krev je síla.
Vitae animum nobis est - Krev je tvá duše.

Moje shrnutí a konečný názor:

Každopádně vampyrství (upírství) jako takové zůstane vždy velkou a troufám si říci, že ještě hodně dlouho nevyřešenou záhadou. Možná, že se někdy někomu konečně podaří toto staré téma vyřešit … Možná si ale o něm budou ještě breptat naše pra pra pra pra pra vnoučata a dohadovat se, jaké že to vlastně upír má schopnosti, a jak vůbec vypadá, zda je bledý, zda má takové a makové schopnosti, jestli se bojí slunce a česneku,zda se upírem staneš, pokud spácháš sebevraždu, nebo seš trestanec a vůbec člověk odsouzený k zániku, nebo pokud to máš hold v krvi a musíš to akorát v sobě jenom rozvinout ….
Každý z nás má mnoho otázek. I já mám neskutečně mnoho otázek, ale taky vím, že mi na ně asi nikdy nebude odpovězeno … Ale co my víme, možná se pletu a vážně upíři existují a přestanou se konečně schovávat a vyjdou na "světlo" světa …. A v to já pevně doufám, možná si říkáte, že sem blázen, ale upíři mě zajímali už od malička a vždy mě k nim něco táhlo. Vždy když běžel nějaký film, nebo nějaký autor napsal knížku, četla sem to s obdivem v očích … Pro mě jsou to největší osobnosti tohoto světa, ať už jsou skuteční či nikoli. Já vždy ale budu pevně doufat a tajně věřit, že jsou skuteční a že se s nimi někdy setkám, ať v tomhle životě, nebo příštím …

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

נערות ליווי

(HenryGug23453, 18. 6. 2022 13:31)

"An interesting discussion is definitely worth comment. I do believe that you need to publish more on this topic, it may not be a taboo subject but typically folks don't discuss such topics. To the next! Cheers!!"
https://itev-israily-girls.gq/news/defunseecua

já se tim zabívám

(Lucík, 3. 7. 2008 12:39)

já se tím teda zabívám a myslím si že co je tady napsáno je moc dobré